Auxiliaires de temps 'HEBBEN' et 'ZIJN' : ex.2

a. We

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

een uurtje gewandeld.
b. Ik vind niets meer ! Alles

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

verdwenen !
c. Ik

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

mijn horloge thuis vergeten.
d. Waarom

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

je je nog niet gewassen ?
e. Ik

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

zijn telefoonnummer vergeten.
f. Hij

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

zijn huiswerk nog niet afgemaakt.
g. Mijn opa

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

verleden jaar gestorven.
h. Waar

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

je zo lang gebleven ?
i. Ik

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

naar muziek geluisterd.
j. Hoelang

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

jullie gelopen ?
k. Waar

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

jullie naartoe gelopen ?
l. We

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

wat op het strand gewandeld.
m. We

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

tot aan het strand gewandeld.
n. Hoelang

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

je vriend gebleven ?
o. Mijn broertje

hebben

heb

hebt

heeft

zijn

ben

bent

is

vijf centimeter gegroeid !
©2009- ~ LDD-Soft.be