Ex.2: la proposition subordonnée avec "dat"Clique sur les éléments dans le bon ordre pour construire une phrase correcte ! N'oublie pas la ponctuation !!1.
dat   geen grotere maat   ze   De verkoopster zegt   heeft   . 


2.
dat   het model   me   Ze vindt   niet goed   past   . 


3.
de buren   zijn   dat   vriendelijke mensen   Hij zegt   . 


4.
.  zullen verhuizen   de buren   We hebben gehoord   dat   volgende maand  


5.
dat   Ik zeg   ik   .  wil betalen   contant  


6.
hij   dat   geen kleingeld   .  heeft   Hij zegt me   jammer  


7.
dat   De bediende zegt me   naar het andere loket   ik   .  moet gaan  


8.
.  het papiertje   moet invullen   ik   Hij zegt me   dat  


9.
.  een verkeerd nummer   ik   gedraaid heb   dat   De dame antwoordt me  


10.
dat   al de medische attesten   ik   .  Ze zegt   mag versturen  

Generated by PeLMeL
©2009- - LDD-Soft.be