NEDERLANDS
Accord de l'adj. qualif. épithète

Choisis la forme de l'adjectif qui convient !

 1. Wat een het model, article indéfini model!
 2. Wat een het T-shirt, article indéfini T-shirt!
 3. Nee, ik heb geen de trui trui meegebracht.
 4. Ik heb geen het hemd, négation 'geen' hemd.
 5. Onze pluriel + règle d'ortho. grootouders hebben ons pluriel cadeaus geboden.
 6. Ik heb ze een de brief brief gestuurd om ze te bedanken.
 7. Ik draag graag pluriel rokken.
 8. Hij heeft een het hemd, article indéfini hemd gekocht.
 9. Waar zijn je pluriel sokken?
 10. Trek een de jas jas aan!
 11. Die de jas jas is mooi.
 12. Mijn déterm. poss., donc c'est défini hemd is niet vuil!
 13. Dat déterm. dém., donc c'est défini + règle d'ortho. hemd heeft 30€ gekost.
 14. Antwerpen is een de stad + règle d'ortho. stad.
 15. Saskia woont in een het huis, article indéfini huis.
 16. De ouders van Wim zijn pluriel + règle d'ortho. mensen.
 17. De de auto + règle d'ortho. auto is een Fiat.
 18. België is een het land, article indéfini land.
 19. Peter heeft een de hond + règle d'ortho. hond.
 20. Ze heeft een de smartphone + règle d'ortho. smartphone.