ZOUT

STRAKS RIJDEN WE WEER OP ZOUT

zout strooien 1 Binnenkort zullen sneeuw en ijzel het verkeer op de wegen weer moeilijk maken en ondanks de ongewenste gevolgen die dat voor de natuur en de auto zelf heeft, zal er weer heel wat zout worden gestrooid. Er worden twee soorten zout gebruikt : natriumchloride (NaCl) - dat is het gewone keukenzout - en ook calciumchloride (CaCl).

NaCl is een zout dat nogal veel voorkomt in de natuur, vooral in het zeewater. Het behoort ook tot de belangrijkste mineralen in ons voedsel. En tenslotte is het verreweg het meest gebruikte strooimiddel. CaCl is een sterker zout dan NaCl en is een bijprodukt van de chemische industrie. Behalve voor de ijzelbestrijding wordt het b.v. gebruikt als droogmiddel voor sommige stoffen. Soms wordt het ook bij cement gevoegd om dit te beschermen tegen de vorst. Welk soort zout men kiest, hangt af van het weer. NaCl verliest veel van zijn kracht als de temperatuur onder –5°C daalt. In dat geval gebruikt men liever CaCl.

zout strooien 2 Hoeveel zout er in onze natuur terechtkomt, hangt af van de strengheid van de winterkou. Per kilometer weg strooit men tussen de 20 en 40 kilogram zout per jaar. Dit lijkt niet veel, maar als men het vermenigvuldigt met het aantal kilometers, dan komt men tot astronomische bedragen. Tijdens een "gewone" winter gebruikt men gemiddeld ongeveer 30.000 ton CaCl en 70.000 ton NaCl. In een strenge winter heeft men respectievelijk 40.000 en 170.000 ton nodig. Alleen al voor de rijkswegen. Een kilo zout kost ongeveer 1€, wat niet zoveel is. Maar wanneer men ook de werkuren en het gebruik van het materiaal in aanmerking neemt, dan kost de ijzelbestrijding op de rijkswegen in een zachte winter ongeveer 18 miljoen euro, terwijl je voor een strenge gauw meer dan 25 miljoen euro mag rekenen.

brrr En dat allemaal om meneer Dupont en meneer Janssens op tijd zijn kantoor of zijn school te laten bereiken. Een verspilling ?