WOORDEN met een VERHAAL

Tip Als je met je muis over een vetgedrukt woord gaat, dan krijg je de vertaling ervan!

Tip Als je op een vetgedrukt woord tikt, dan krijg je de vertaling ervan!

Narcis, narcisme

Narcis De Griekse legende over Narcissus vertelt het verhaal van een jongeman die bij een bron stilhield om te drinken. Toen hij met zijn gezicht vlak bij het water was, zag hij een knappe jongeman die hem aankeek. Hij werd zo verliefd op dit beeld, dat hij niet meer weg kon gaan. Hij bleef bij het water tot hij stierf. Toen veranderden de goden zijn lichaam in een bloem die de naam narcis kreeg.
In de psychiatrie betekent de term narcisme "ziekelijke liefde voor zichzelf".

Amerika

Columbus Amerika werd ontdekt door Christoffel Columbus, maar zijn naam kreeg het van Amerigo Vespucci, die in 1454 in Florence werd geboren. Vespucci maakte verscheidene expedities naar het gebied dat door Columbus was ontdekt. Hij kwam tot de conclusie dat Columbus niet Indië, maar een nieuwe wereld had ontdekt.
In 1507 verscheen van de hand van de monnik Martin Waldseemüller een boek waarin ook de vier zeereizen van Amerigo Vespucci werden beschreven. In dat boek werd Amerigo's naam, zonder zijn medeweten, gegeven aan de nieuwe wereld van Columbus.

Trampoline

Trampoline De trampoline dankt zijn naam aan de Franse circusdirecteur Du Trampoline. Hij liet aan het einde van de vorige eeuw in zijn circus de vangnetten voor de trapezisten vervangen door verende matten.
De acrobaten vonden die verende mat heel leuk. Sommigen deden niets anders meer dan springen op hun "trampoline". Een nieuwe sport was geboren...

Cocktail

Cocktail


De eerste bar die een cocktail serveerde, bevindt zich in New York. Het barmeisje had haar bar versierd met de staartveren van een haan. Op een dag vroeg iemand haar één van die hanenveren. Hij kreeg toen een drankje met een hanenveer erin: een cocktail.

Lama

lama De Zuidamerikaanse lama kreeg zijn naam per vergissing. Toen de Spaanse conquistadores het dier zagen, vroegen ze aan de Indianen: "¿Como se llama?" (Hoe heet dat?). De Indianen begrepen het niet en bleven het woord "llama" herhalen.
De Spanjaarden dachten toen dat dit het antwoord van de Indianen was. Ze doopten het dier, dat ze eerst al "Indiaans schaap" hadden genoemd, lama.

Zo oud als Methusalem

Methusalem Van iemand die heel oud is, wordt gezegd: "Hij is zo oud als Methusalem". Maar hoe oud was die Methusalem?
Volgens Genesis 5:27 leefde Methusalem, de grootvader van Noah, 969 jaar. Dat is een respectabele leeftijd, maar er zijn nog meer oude mannen in de bijbel: Jared (962 jaar), Noah (950 jaar), Seth (912 jaar)...

Keizersnede

keizersnede Over het ontstaan van dit woord - in het Latijn "sectio caesarea" - bestaan er verscheidene verhalen. Één daarvan is dat de Romeinse keizer Julius Caesar door middel van de keizersnede ter wereld kwam.
Maar het is waarschijnlijker dat de operatie genoemd is naar de "lex caesarea", een oude Romeinse wet. Volgens die wet moest men een zwangere vrouw die in de laatste weken van haar zwangerschap riskeerde te overlijden, opereren om in elk geval het kind te redden.
Of is de naam gewoon afgeleid van het Latijnse woord "caedere", dat "snijden" betekent?

Big Ben

Big Ben

De Big Ben van het Londense parlementsgebouw dankt zijn naam aan de politicus sir Benjamin Hall (1802-1867), die in de 19de eeuw de grote klokkentoren liet bouwen. Hij was heel groot en werd daarom "Big Ben" genoemd.
Big Ben, die sinds 1859 de uren slaat, is één van de zwaarste klokken ter wereld. Hij weegt 13195 kilo.

©2019- ~ LDD-Soft.be