SNELHEID - OEFENINGEN

ER IS SNELHEID EN SNELHEID

Terminez chaque réponse par touche entrée (enter) !

1. Vul in met een voorzetsel (= préposition): solutions (= solutions)

 1. Waar bestaat overdreven snelheid ?
 2. Hij hield er geen rekening dat de wegen glad waren.
 3. de winter mogen we gevaarlijke wegen verwachten.
 4. Hij reed een snelheid 150 km. uur.
 5. Je zal het slechts jezelf te wijten hebben als je slipt, want de radio heeft ijzelplekken gewaarschuwd.
 6. Hij reed een weg twee rijstroken.
 7. De omstandigheden verschillen het ogenblik de dag.
 8. Het komt er aan dat men steeds meester blijft zijn voertuig.
 9. Men moet tijd kunnen stoppen een onvoorziene hindernis.
 10. Dat leek het eerste gezicht ingewikkeld.
 11. Waarom rijd je altijd de maximumsnelheid?
 12. Ze liet zich er een radar betrappen 140 km uur te rijden.

2. Begrijp je volgende zinnen ? Vertaal de woorden tussen haakjes in het Frans! solutions

Wallonie - Vlaanderen
 1. Hij had geen rekening gehouden met mijn [waarschuwing] .
 2. Hebben jullie een [toelating] om hier te parkeren ?
 3. Onze voetbalploeg heeft verleden zondag [meesterlijk] gespeeld.
 4. [Tot grote voldoening] van de hele klas hebben we vanmorgen geen les gehad.
 5. Die winkel [beperkt zich] uitsluitend [tot] de verkoop van software.
 6. Het is een werk dat veel aandacht [vereist] .
 7. Hij heeft de competitie moeten verlaten om [gezondheidsredenen] .
 8. De radio zei dat alle wegen gevaarlijk waren [met uitsluiting van] de autowegen.

3. Wat is het meervoud (= pluriel) van …? solutions

mist
 1. hindernis :
 2. dag :
 3. maximum   :
 4. detail :
 5. weg :
 6. plek :
 7. rijstrook :
 8. voorbeeld  :
 9. ogenblik :
 10. staat (nom):

4. Juist [ j ] of verkeerd [ v ] ? Deze tekst verklaart dat … solutions

 1. het niet gevaarlijk is met een overdreven snelheid te rijden. [ ]
 2. men nooit te snel rijdt als men onder het maximum blijft. [ ]
 3. de snelheid aangepast moet worden aan de omstandigheden. [ ]
 4. men voor elke hindernis moet kunnen stoppen. [ ]
 5. men in de winter niet met de maximumsnelheid mag rijden. [ ]
school

5. Vind de juiste vorm van het werkwoord (part.prés. ou part.passé) : solutions

gladde wegen
 1. (overdrijven) snelheid is een betrekkelijk begrip.
 2. Het is (voldoen) zijn snelheid aan te passen.
 3. Voel je niet (verplichten) mee te komen.
 4. De op een fout (betrappen) jongen liep dadelijk weg.
 5. Aan tafel drinkt hij (uitsluiten) water.
 6. De radar neemt een foto als je boven het (toelaten) maximum rijdt.

6. Remplacez les mots entre crochets par un pron. pers. ou un adv. pron. pers. solutions

N'oubliez pas la ponctuation!

 1. Hij houdt geen rekening met [de beperking].
 2. Hij blijft onder [het toegelaten maximum].
 3. [De radio] waarschuwt voor [ijzelplekken].
 4. Ze houdt nauw verband met [de omstandigheden].
 5. Je moet meester blijven over [je voertuig].
 6. Het is voldoende [zijn snelheid] aan te passen.
 7. Hij had niet aan [de beperking] gedacht.

7. Luister en vul in (telkens 1 woord) : solutions

 1. speakerVeel mensen denken dat overdreven snelheid er in bestaat geen rekening te houden met de .
 2. speakerDat is niet zo. Men kan immers te snel rijden en toch onder het maximum blijven.
 3. speakerIn de winter mogen de gladde en mistige wegen .
 4. speakerZe moeten hun snelheid aan de aanpassen.
 5. speakerWie met een snelheid van 100 km/u. rijdt op een autoweg met een van amper 50 meter, rijdt met een snelheid.
 6. speakerEvenzo zal de automobilist die 90 km per uur rijdt op een weg met twee , terwijl radio en televisie voor , het slechts aan zichzelf te hebben, als hij slipt.
 7. speakerHetzelfde in de agglomeraties : het kan er zeer gevaarlijk zijn 50 km/u. te rijden, bijv. als een school .
 8. speakerOverdreven snelheid is dus een begrip, want ze houdt nauw met de , die trouwens volgens het van de dag.
 9. speakerHet komt er dus op aan dat men steeds blijft over zijn , zodat men op tijd kan stoppen voor een onvoorziene .
 10. speakerOm dit te verkrijgen is het zijn snelheid aan te passen aan de plaatsgesteldheid, de van het verkeer, het zicht en de staat van de weg en van het voertuig.
 11. speakerDat lijkt op het eerste ingewikkeld, doch het is slechts een van het gezond .
 12. speakerEen detail nog : men is geenszins te rijden met de maximumsnelheid, die door de plaatselijke of beperking toegelaten is.