Woordenschat
Sint Nicolaas en de drie scholieren
Een Franse legende over Sint Nicolaas
Drie scholieren van voorname afkomst waren op weg naar de stad waar zij zouden gaan studeren. Op hun tocht door een afgelegen streek vonden zij 's avonds onderdak in een herberg. De waard, die vermoedde dat zij veel geld aan gouden munten bij zich hadden, vatte het plan op hen die nacht te vermoorden. Zodra hij zijn sinistere plan ten uitvoer had gebracht, sneed hij de lichamen van de scholieren in stukken en legde de brokken vlees, net zoals men dat deed bij het slachten van varkens, in een pekelvat.
Sint Nicolaas en de drie scholieren
Door een engel gewaarschuwd klopte Sint Nicolaas daags daarop bij de herberg aan, vroeg om onderdak en bestelde een maaltijd. Bij de keuze van het vlees wees Nicolaas de waard op zijn misdaad en verlangde van de waard dat hij hem het pekelvat met de aan stukken gesneden jongelingen toonde. Staande bij het vat, gebood Nicolaas de waard de planken deksel eraf te halen. Daarop vouwde hij zijn handen, bad tot God, en zegende de drie jongelingen. Aldus wekte hij hen tot leven. De drie scholieren gingen rechtop staan en dankten God. De waard viel op zijn knieën, vroeg om vergiffenis en bekeerde zich ten goede.
Bron: www.beleven.org
WOORDENSCHAT
aan gouden munten
en pièces d'or
aan stukken
en morceaux
aankloppen
frapper
adus
c'est ainsi que
afgelegen
reculée
bestellen
commander; réserver
bij de keuze
lors du choix
bij zich
sur eux
brok
morceau
daags daarop
le lendemain
daarop
sur ce
danken
remercier
deksel
couvercle
een plan opvatten
concevoir un plan
engel
ange
eraf halen
enlever
gebidden
prier
herberg
auberge
iemand wijzen op
faire remarquer à qqn.
jongelingen
jeunes gens
knie
genou
leggen
mettre; poser
lichaam
corps
maaltijd
repas
misdaad
méfait; crime
net zoals
tout comme
onderdak
hébergement
op hun tocht
au cours de leur voyage
op weg naar
en route vers
pekelvat
récipent à saumure
planken
en planches
rechtop staan
se tenir debout
scholier
écolier
slachten (het)
l'abattage
snijden
couper; découper
staande
debout
streek
région
stuk
morceau
ten goede
pour de bon
ten uitvoer brengen
mettre en œuvre
tonen
montrer
tot god bidden
prier dieu
tot leven wekken
ressusciter
vallen
tomber
van voorname afkomst
de bonne famille
varken
cochon
vat
tonneau; baril
vergiffenis
pardon
verlangen
exiger; demander
vermoeden
soupçonner
vermoorden
tuer
vlees
viande
vragen om
demander (pour avoir)
waard
aubergiste
waarschuwen
prévenir; avertir; alerter
zegenen
bénir
zich bekeren
se repentir
zijn handen vouwen
croiser les mains
zodra
dès que
Woordenschat
SINTERCLAES
Gevelsteen op de Dam
in Amsterdam
De schutspatroon van de
zeevarenden en van alle steden
die aan het water liggen ziet u hier.

Heiligen herkent u aan hun attribuut.
Eén van de attributen van deze
populaire heilige
is een kuipje met drie kinderen.

Verder was hij de patroon van
bakkers,
apothekers, bierbrouwers,
houthandelaren, kuipers etc.etc.
Kortom een druk baasje.
WOORDENSCHAT
baasje
patron
bierbrouwers
brasseurs
druk
occupé
gevelsteen
pierre de façade; brique de parement
heiligen
saints
herkennen
reconnaître
houthandelaren
marchands de bois
kortom
(en) bref
kuipers
tonneliers
kuipje
bac; bassine
schutspatroon
saint-patron
verder
de plus
zeevarenden
marins