NIEUWE SCHOENEN
Schrijf al de woorden hieronder op de juiste plaatsen!

ze - zeker - vindt - meteen - maat - ben - goedkoop - neem - lekker - zal - pinnen -
zitten - heb - graag - denkt - paar - voeten - halen - kan - maat - mooi - zitten
schoenen Verkoopster :     Goedemiddag, ik u helpen?
Marcel :                Ja, nou, eh, ik op zoek naar een nieuwe schoenen.
Verkoopster :     Aan wat voor schoenen u?
Marcel :                Nou, moeten wel goed voor m'n zijn. En zwart. En een beetje klassiek model, .
Verkoopster :     Wat u van dit model?
Marcel :                Ja, niet zo gek.
Verkoopster :     Wat voor draagt u?
Marcel :                Vierenveertig.
Verkoopster :     Momentje, ik even wat voor u .
Marcel :                Ok!
...
Verkoopster :     Zo. Ik hier dat model in uw en ook nog een ander model.
Marcel :                Ah, die zijn ook , zeg. Mag ik die even proberen?
Verkoopster :     Natuurlijk. Gaat u maar even .
...
Verkoopster :     Hoe ze?
Marcel :                Nou, ze lopen echt heel . Hoe duur zijn ze?
Verkoopster :     105,50 EURO.
Marcel :                Tja, dat is niet , maar goed. Ik ze toch maar.
Verkoopster :     U zult er geen spijt van krijgen, meneer.
Marcel :                Eh, ik kan toch wel hier?
Verkoopster :     Natuurlijk.
.
Generated by GaPeX v.2.2
©2012- ~ LDD-Soft.be