LINKS OF RECHTS RIJDEN?

LINKS of RECHTS RIJDEN?

Survolez (Touchez) les mots soulignés pour voir leur traduction!

links rijden Sinds een tunnel gegraven is om Engeland met Frankrijk te verbinden, vragen de Engelsen zich af of het niet beter zou zijn, dat ze rechts reden.

links rijden Het links rijden is een bewijs van de Britse invloed over de hele wereld. Het hele Commonwealth, behalve Canada, rijdt links, maar in Europa is dat alleen in Groot-Brittannië zelf, in Zweden en IJsland het geval. Men heeft berekend, dat het rechts rijden regel is voor 1.987 miljoen mensen (als ze tenminste een auto hebben) en het links rijden voor 874 miljoen. In Frankrijk en België rijden de automobilisten rechts, maar de treinen links, omdat de eerste spoorwegen het werk waren van Engelsen.

links rijden Het links rijden schijnt begonnen te zijn met de oude Hebreeërs, die om de tempel wandelden in dezelfde richting als de wijzers van een klok (en zoals de zon) en die steeds met de linkervoet vertrokken (wat soldaten nu nog doen).

links rijden Op de Romeinse grote wegen moest men links houden, wat in het hele Romeinse rijk regel werd. In de middeleeuwen schijnt Europa niet veel aandacht gehad te hebben voor het verkeer, maar er wordt verteld dat Britse reizigers (geboren traditionalisten, zoals een Franse schrijver hen noemt) met hun wagens links reden.

In de Renaissancetijd werd het drukke verkeer in Frankrijk gauw een probleem; om één of andere onverklaarbare reden werd bepaald dat karren en ruiters rechts moesten houden. Maar in andere landen zoals Engeland, Zweden en Portugal bleef men blijkbaar trouw aan de Romeinse regel. Het is natuurlijk veiliger links te houden, als men een lans in zijn rechterhand houdt!

Engelse bus De laatste zestig jaren hebben verschillende landen besloten rechts te rijden. In Groot-Brittannië heeft de regering besloten dat alle nieuwe wegen het rechts rijden in de toekomst eventueel mogelijk moeten maken, maar op de kruispunten zouden waarschijnlijk toch veranderingen nodig zijn. De bestaande bussen zou men niet meer kunnen gebruiken, omdat de mensen niet midden op de weg kunnen uitstappen. Alle verkeersborden, verkeerslichten, enz. zouden veranderd moeten worden en gedurende een hele tijd zouden er veel meer ongelukken zijn.