Woordenschat Spieken >>>

LANGE MENSEN: Oef.1

© ~ LDD-Soft.be

In deze tekst zijn 15 woorden weggelaten. Die woorden vind je beneden.

➽ Klik eerst op een woord, en daarna op "_____"!
➽ Klik op "Spieken" om de antwoorden te zien!
➽ Maximum 18 pogingen!
0 poging
Lange mensen
Rob Bruintjes woont in Nederland. Hij is 35 jaar oud, getrouwd en vader van een zoontje van zes. Hij is _____ van beroep.
Rob Bruintjes is geen gewoon man: hij is 2,21 m groot! _____ heeft men hem verkozen tot _____ van de "Europese Club van Lange Mensen". De club bestaat al van in 1969 en telt vandaag meer dan 10.000 _____: zowel mannen als vrouwen, uit alle Europese landen, uit alle milieus en beroepen.
Het _____ leden van de club wordt elke dag groter. En dat is normaal, want de Nederlandse mannen en vrouwen worden elk jaar groter. Van 1980 tot 1985 heeft men in Nederland een groot _____ gedaan. Men ontdekte dat de mannen en vrouwen van deze generatie 4 cm en 2 cm groter zijn dan hun ouders. In cijfers wil dit zeggen: bij onze noorderburen zijn 400.000 mannen groter dan 1,90 m en 150.000 vrouwen groter dan 1,80 m.
Samen met de vele leden van zijn club heeft Rob Bruintjes besloten iets te doen aan de _____ waarmee al deze 'grote' mensen te maken hebben. Bijvoorbeeld de vele _____ zoals: 'Wat voor weer is het daarboven?' of 'Kom nu en dan eens naar beneden om me te zien.' Maar die grapjes zijn zeker niet het ergste. De echte moeilijkheden _____ _____, slapen, sanitair, auto's, fietsen, reizen...
"Wie goed zoekt, zal ook wel enkele kleine _____ vinden," zegt Rob Bruintjes. "We moeten niet naar het leger; we doen het goed in sporten als basketbal en volleybal; we hebben geen _____ in theater, sportstadion en bioskoop. Als in een filmzaal iemand achter me zegt dat ik moet gaan zitten (_____ ik toch al zit), sta ik op en dan wordt het heel _____ in de zaal. Dat _____ van respect vind ik prettig...".

H. Roelants (uit "De Lage Landen")