Het weer (3)Het weer (4) Het weer (2) Het weer (1)

Klik op een afbeelding om de zin te beluisteren.
Daarna tik je de zin in het vakje.