0 / 20

Lenen oefening 4

Sleep onderstaande woorden naar de juiste plaats!
 • bedrag  • rood  • zekerheid  • consumptief  • rekeninghouder  • aflossen  • percentage  • doorlopend  • rekening  • gespreide  • inkomen  • krediet  • termijnen  • aanbetaling  • schulden  • looptijd  • tekort  • koopkracht  • rente  • afgesproken
Luister! Lenen is het geld van een ander gebruiken. Het lenen van geld noem je ook wel ligne krijgen. Het terugbetalen van een lening noem je ligne. Als je leent, kun je nu meer kopen, maar straks minder: je verplaatst de ligne van de toekomst naar nu.

Luister! Als je bij een bank geld wilt lenen, zal de bank willen weten of je je lening terug kunt betalen. De bank wil enige ligne. De bank zal vragen naar de hoogte van je ligne, en of je nog andere ligne hebt. Iemand met een hoog inkomen zal van de bank eerder een lening krijgen dan iemand met een laag inkomen. Iemand die al veel schulden heeft zal van de bank niet zo snel nog een lening krijgen.

Luister! Als je geld leent bij een bank, dan betaal je ligne.
Het bedrag dat je aan rente betaalt is meestal een ligne van het bedrag dat je hebt geleend.

Luister! Als je voor het kopen van producten geld leent bij een bank, noem je de lening ook wel een "ligne krediet". Twee vormen van een "consumptief krediet" zijn: een persoonlijke lening en een ligne krediet.
Een persoonlijke lening kent een vast aflossingsschema. De ligne van de lening en het ligne dat per maand betaald moet worden, staan van te voren vast. Bij een doorlopend krediet kan de lener tot een afgesproken bedrag een ligne hebben op zijn ligne bij de bank. De ligne mag tot het ligne bedrag ligne staan.

Luister! Dure goederen kun je vaak met een ligne betaling kopen. Op het moment dat je de koop sluit, betaal je een deel van de prijs, de ligne. De rest betaal je in ligne. Deze vorm van kopen wordt "huurkoop" of "koop op afbetaling" genoemd. Het verschil tussen "huurkoop" en "koop op afbetaling" is dat je bij "koop op afbetaling" meteen eigenaar wordt. Bij "huurkoop" wordt je pas eigenaar als je de laatste termijn betaald hebt. "Huurkoop" en "koop op afbetaling" zijn eigenlijk ook vormen van lenen.

Oefening 4 - ©2013- - LDD-Soft.be