Lenen #4


Als je voor het kopen van producten geld leent bij een bank, noem je de lening ook wel een "consumptief krediet".
Twee vormen van een "consumptief krediet" zijn:

- een persoonlijke lening,
- een doorlopend krediet.

Een persoonlijke lening kent een vast aflossingsschema. De looptijd van de lening en het bedrag dat per maand betaald moet worden, staan van te voren vast.
Bij een doorlopend krediet kan de lener tot een afgesproken bedrag een tekort hebben op zijn rekening bij de bank. De rekeninghouder mag tot het afgesproken bedrag rood staan.
Lenen
Bron : www.studioeconomie.nl