♦ Geld maakt niet gelukkig ♦
Complétez le texte !
"Geld maakt niet gelukkig", het is een cliché dat je vaak ?, maar nu is het cliché ook ? bewezen. Jordi Quoidbach werkt aan de universiteit van Luik aan zijn doctoraat en onderzocht de relatie tussen materiële ? en genot. Zijn proefpersonen kregen een ?, maar voor ze de vragen mochten beantwoorden, moesten ze eerst hun ? meedelen. Daarna moesten ze vertellen in welke mate ze konden ? van de kleine, gewone dingen in het ?: een romantische wandeling, een prachtig panorama... Daaruit bleek dat er een negatief ? is tussen rijkdom en genot. Hoe meer je ?, hoe minder je kan genieten, was de ?.

Een ander ? van Jordi Quoidbach testte zeer concreet de relatie tussen geld en genot. In dat onderzoek kregen de proefpersonen een ? chocolade. De helft van de proefpersonen kreeg tijdens het experiment ook een ? te zien, de andere helft niet. Het genot werd gemeten door te registreren ? het duurde voor de ? hun stukje chocolade op hadden, en ? keer ze tijdens het eten ?. Ook hier bleek het bankbiljet een negatief ? te hebben op het genotsniveau: de mensen die een bankbiljet zagen, waren 12 seconden sneller klaar met de ? en glimlachten veel ?. (KVK)
.
.
.
Generated by GaPeX v.2.1