Galgje - HET WEER

Klik op een letter.
Ze zal verschijnen als ze voorkomt in het woord dat je zoekt.
Zoniet verschijnt een deel van het touw.
Vind het woord in minder dan 7 pogingen!
corde1
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ë é ï -

Klik op de foto om de oplossing te zien.
©. ~ LDD-Soft.be
Inspiré de : https://nl.ver-taal.com/voc_weer1_hangman.htm

Je hebt de oefening beëindigd.
Klik op Opnieuw starten om een andere oefening met dezelfde woorden te maken.
Prima!
Goed antwoord!
Sorry!
Je hebt verloren!
corde2 corde3 corde4 corde5 corde6 corde7