Woordenschat

ÉÉN LAND, DRIE TALEN

Ja natuurlijk, dat land is België. In België spreekt men drie talen: Nederlands, Frans en Duits. Er zijn drie talen en vier taalgebieden, want er is ook nog Brussel dat tweetalig is. Hoe komt België aan die vier taalgebieden?

Wat is de taalgrens?

Een taalgrens is een fictieve lijn tussen twee gebieden waarvan de inwoners een verschillende taal spreken. Op het kaartje kan je die taalgrens duidelijk zien.
De taalgrens in ons land bestaat al heel lang, waarschijnlijk al vanaf de 5de eeuw. Niemand maakte er een probleem van. Iedereen koos zelf de taal die hij wilde spreken. Pas toen België in 1830 onafhankelijk werd, kwam er protest. Een deel van de bevolking sprak Frans, een ander deel Nederlands. Maar de officiële taal was Frans. En toen wilden de Vlamingen dat ook het Nederlands een officiële taal werd.

De taalstrijd

Brussel was oorspronkelijk een Vlaamse stad. Maar Brussel werd de hoofdstad van België, en vooral omdat Frans de officiële taal was, begon men in Brussel steeds meer Frans te spreken.

Niet alleen in Brussel, maar in heel Vlaanderen spraken vele mensen Frans. In het basisonderwijs leerden de kinderen alles in hun moedertaal, het Nederlands. Maar in het middelbaar en het hoger onderwijs gaf men de lessen in het Frans. Vele Vlamingen protesteerden hiertegen.

Tussen 1870 en 1880 kwamen de eerste taalwetten: Vlaanderen werd officieel tweetalig, maar het Frans kreeg de voorrang.

In 1910 begon men het middelbaar onderwijs in Vlaanderen te vernederlandsen.

In 1923 gaven enkele professoren aan de Gentse universiteit voor het eerst les in hun eigen taal. Vanaf 1930 werden alle cursussen in het Nederlands gegeven. Gent was de eerste Vlaamse universiteit.

In 1962 legde men de taalgrens wettelijk vast. Verscheidene gemeenten uit Vlaanderen kwamen in een Franstalige provincie terecht, omdat de meerderheid van de bevolking Frans sprak. Dit was bijvoorbeeld het geval met Komen (Comines), dat nu bij het Waalse Henegouwen is gevoegd. Sommige vroeger Franstalige gemeenten kwamen in een Vlaamse provincie terecht, omdat de meeste inwoners Nederlands spraken (denk aan Voeren). De hoofdstad Brussel werd officieel als tweetalig gebied erkend en zes Vlaamse gemeenten uit het Brusselse randgebied kregen Franse "taalfaciliteiten".

Oefeningen

taalgrens
©  ~ LDD-Soft.be