Een briefje

Lis attentivement cette petite lettre!

Woensdag, 9 juni 2022.

Hallo, beste vrienden !

Jullie kennen mij niet. Ik ga me dus even voorstellen !

Ik heet Rodrigo en ik ben geboren op 9 juni 2009. Vandaag ben ik dus jarig !
Ik woon in Suriname (een heel mooi land !) en ik ben een dikke vriend van Luca.
Ik woon tegenover zijn huis. Leuk, hé !

Jullie kennen Luca ! Hij is het pennemaatje van jullie klas !
Luca en ik spreken dikwijls samen over België en Nederland.
We pennen ook allebei heel graag met jongens of meisjes uit die landen !
Ons lievelingssport is zeilen. Dat doen we bijna elke dag. Tof, nietwaar ?

Mijn broer Sergio houdt helemaal niet van die sport. Hij valt niet graag in het water, zegt hij.
Hij doet aan tennis. Op de muren van zijn kamer zijn er veel posters van tennisspelers.
Hij wil ook tennisspeler van beroep zijn.

Ik hou erg veel van talen ! Op school studeer ik Spaans en Nederlands natuurlijk.
Volgend jaar ga ik ook Frans leren. G-e-n-i-a-a-l !

Onze examens beginnen overmorgen, maar volgende maand zijn we met vakantie ! Oef !!

Hebben jullie ook examens in België ?
Zijn jullie ook in juli met vakantie ?

Antwoord me vlug !

Met vriendelijke groeten,

Rodrigo
Peux-tu répondre en français aux questions suivantes ?
 
©. ~ LDD-Soft.be