Oefening maken

Het ontstaan van Carnaval in Nederland

Weet jij hoe Carnaval is ontstaan terwijl je wel elk jaar Carnaval viert? De meeste Carnavalsvierders weten dit niet; daarom lees je hier alles over het ontstaan van Carnaval.

Eetfestijn

Het onstaan van het Carnaval Van oudsherdepuis toujours was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaanse défouler voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijkele strict nécessaire. Op Vette Dinsdagmardi gras (voor de vasten) werd al het vet wat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe testament in de woestijn vastte en tevens ook tot bezinning op de christelijke kernwaardenvaleurs fondamentales. Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie, en heeft de kerk het gemakkelijker gevonden het heidensepaïen Carnaval in een katholieke traditie om te zettentransformer dan het uit te bannenbannir. Dit was overigens ook met andere voor-christelijke feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens’ midwinterfeest was. In die betekenissens;signification wordt de term afgeleid van het Latijn: `carne vale´ (= vaarwel aan het vlees). Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse `carrus navalis´: scheepswagen"véhicule maritime", hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkendeerrant groepen in een als een schip ogenderessemblant à un navire wagen of kar, het zogenaamdesoi-disant; imaginaire Narrenschip, maar ook kan slaan opse référer à; se rapporter à het schip waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten. De Romeinen vierden het feest van de Saturnalia dat veel kenmerken van het hedendaagse Carnaval had zoals drink- en eetgelagenbeuveries et ripailles, een soort prins Carnaval, vermommingendéguisements en optochtencortèges door de straten.
Het 'heidense' Carnaval werd in heel Europa gevierd. Bijvoorbeeld in Rusland is dit feest bekend onder de naam `maslenitsa´ (vrij vertaald: boterfeest). Antropologisch gezien is het Carnaval een omkeringsritueelrituel de renversement, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen omtrent gewenst gedrag worden opgeschort.

Vastenavond

Vastenavond betekent de dinsdag tijdens het Carnavalsfeest. De allerlaatstetoutes dernières minuutjes van het feest. Op klokslagsur le coup de 0.00 uur is het Carnaval afgelopen waarbij ieder eigen stad of dorp het Carnaval op eigen wijze afrondttermine; achève. Stil denken de meeste Carnavalsvierders dan alweer aan het komende Carnaval.

Carnaval in Nederland

Carnaval in Maastricht (NL) Officieel duurt Carnaval van zondag tot en met dinsdag. In de huidige praktijk lijkt het dat Carnaval soms al eerder begint, soms zelfs al op donderdag. Soms lijkt ook Aswoensdag nog een Carnavalsdag te zijn. Er is echter ook sprake van een Carnavalsseizoen, dat op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur begint. In Nederland wordt deze start van het seizoen in iedere Carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. In Maastricht vindt op die dag een grote manifestatie plaats die in 2006 zo’n 30.000 bezoekers trok. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazenidiots en narrenbouffons en duikt veel opapparaît beaucoup in het Rijnlandse en Limburgse Carnaval.
Ook alBien que wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger, het Carnavalsfeest blijft het feest waarbij mensen zich vermommen door vreemde kledij aan te trekken, en zo onherkenbaar een alibi hebben om zich in allerlei vormen te buiten te gaan. In de Middeleeuwen vielen daarbij nogal eens doden en gewondenblessés, maar tegenwoordig is het masker bedoeld om iemand anders een spiegel voor te houdeniemand een spiegel voorhouden = iemand het verkeerde van zijn of haar gedrag duidelijk maken dan wel (met verdraaide stem) iemand stevigfermement en ongezouten de waarheid te zeggen.

De datums voor het Carnaval


Bron : http://www.Carnavalvieren.nl/ontstaan-Carnaval/
Adaptation : LDD-Soft.be